„Magiczny Kraków” – www.krakow.pl              ngo.krakow.pl

Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.