Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminy miejskiej Kraków